PDA

View Full Version : Photo Tour lần 2, tháng 5/2014 - Theo cánh Hải Âu 1. Chương trình Photo Tour lần 2 – tháng 5/2014 - Theo cánh Hải Âu
 2. Đăng ký tham gia Photo Tour lần 2 - tháng 5/2014 - Theo cánh Hải Âu - Kết quả #78
 3. Các cuộc thi ảnh trong chương trình Photo Tour 2014 - Theo cánh hải âu
 4. Chân dung tự họa 10 thành viên tham gia Photo tour Theo Cánh Hải Âu
 5. Trực tuyến Photo Tour lần 2 - tháng 5/2014 - Theo cánh hải âu
 6. [Photo Tour 2014] Ảnh dự thi ảnh đẹp trong ngày - chủ đề Tự do ngày 29/5/2014
 7. [Photo Tour 2014] Ảnh dự thi ảnh đẹp trong ngày - chủ đề Do you Vespa ngày 29/5/2014
 8. [Photo Tour 2014] Ảnh dự thi ảnh đẹp trong ngày - chủ đề Tự do ngày 30/5/2014
 9. [Photo Tour 2014] Ảnh dự thi ảnh đẹp trong ngày - chủ đề Do you Vespa ngày 30/5/2014
 10. [Photo Tour 2014] Ảnh dự thi ảnh đẹp trong ngày - chủ đề Tự do ngày 31/5/2014
 11. [Photo Tour 2014] Ảnh dự thi ảnh đẹp trong ngày - chủ đề Do you Vespa ngày 31/5/2014
 12. Dư âm sau chuyến đi Photo Tour lần 2, tháng 5/2014 - Theo cánh Hải Âu
 13. [Photo Tour 2014] Ảnh dự thi ảnh đẹp trong ngày - chủ đề Tự do ngày 01/6/2014
 14. [Photo Tour 2014] Ảnh dự thi ảnh đẹp trong ngày - chủ đề Do you Vespa ngày 01/6/2014
 15. Ảnh bộ dự thi giải thưởng của Ban tổ chức - chủ đề Theo cánh hải âu
 16. Ảnh bộ dự thi giải thưởng của nhà tài trợ Piaggio - chủ đề Do you Vespa
 17. Kết quả chấm giải Ảnh đẹp trong ngày chủ đề Do you Vespa
 18. Các bài báo về Photo Tour lần 2 - tháng 5/2014 - Theo cánh Hải Âu
 19. Thông báo: Chương trình bán ảnh Triển lãm ủng hộ Quỹ từ thiện
 20. Gala trao giải Photo Tour 2014 - Theo cánh Hải Âu