Cộng nhận viên đá mài nhìn dầy hơn xem qua youtube thì thấy dao săc hơn một chút. Nhưng giá đúng là phải cân nhắc thật, chắc mấy nhà hàng nhật bản bán shushi phải sài loại này.