Quote Originally Posted by kimngan85 Xem bài
Thấy được cả cá mập hả anh, hay vậy mà cũng ghê vậy?
Hên xui nhe bạn