Quote Originally Posted by TamDuy Xem bài
Đâu phải vậy
Bạn nhập cảnh được mà vì Visa cho đến 1 năm mà.
Còn 3 tháng vẫn nhập cảnh đc vào My.
Còn paspo phải còn hạn trước 6 tháng .
Đó là kinh nghiệm của nhiều người là bị từ chối khi visa còn ít hơn 6 tháng. Có bạn nói rằng vẫn vào Mỹ được dù visa còn 1 tháng. Check với hãng máy bay trước khi đặt vé cho an toàn.