HDK cho mình xin contact nha, Hè này mình sẽ làm chuyến đi bờ Đông các công viên và thành phố MỸ.