Phượt thủ nào cần người hổ trợ khám phá thác Tà Gụ - Khánh sơn ( thuộc danh lam thắng cảnh của tỉnh khánh hoà) có thể liên hệ mình sẽ tận tình hổ trợ! 0932536997
https://www.facebook.com/tourdaobinhba/