Quote Originally Posted by dfg242 Xem bài
đến hôm đi thì em bị sốt virus nên hủy cung rồi. Bác có máu thì add facebook em, bao giờ đi em rủ. Em là em rảnh cả tuần sau.
Tớ đang ở SG. Với lại do đặc trưng công việc nên thường không nghỉ lễ để đi chơi được, đành lọ mọ 1 mình thôi.