Cả nhà ơi cho mình hỏi, mình đi chung với 2 người bạn, vậy cả 3 người đều phải tạo tài khoản hay chỉ cần 1 người như vía Mỹ vậy ah? Thanks cả nhà