Quote Originally Posted by Quốc Đàn Xem bài
Cảm ơn em rất nhiều. Anh sẽ sang Ngân Hàng chuyển cũng được.
Vâng, em cám ơn anh nhé.