chào các bạn mình có 2 người dang cần tìm nhóm đi cam chung . ban nao cung di siem riep co thể cho ban minh gia nhap duoc khong . 1 nam 1 nu bao quẫy zalo ( 093 tám tám 51 65 o )