14h xuất phát tại HCM đi Bảo Lộc - Lâm Đồng.
Do không biết đường nên muốn tìm bạn đi cùng. Lên tới nơi chia tay, chiều chủ nhật về thì hú mình.
PM: 0931271533