Chào cả nhà.
Mình có dự định leo Fansipan vào khoảng tháng 6 này,mà mình chưa leo bao giờ. Không biết trong nhóm mình có nhóm nào định leo Fan vào khoảng tháng 6 cho mình đi cùng với.