Mình đã đi Hà Giang và ngất ngây với dòng Sông Nho Quế nhìn từ trên cao nhưng thật bất ngờ vì video này.
Mình muốn đi, thời gian trong năm lúc nào cũng được.
Bạn nào có thời gian nghiên cứu phụ mình mùa nào đi là oki nhất.
Qúa đẹp và quá tuyệt.

https://www.youtube.com/watch?v=_SXiUBAXQQY