Như tiêu đề, thời gian địa điểm có thể thay đổi cho hợp lí. Hiện mình đang ở Đà Nẵng. Sdt o9429o4247