Minh dự định đi Bắc Kinh đầu tháng 7, và một số thành phố sung quanh (Thiên Tân, Tây An). Bạn nào dự định đi khoảng ngày này, đi cùng nhau cho vui. Mình là nam, nói được tiếng Trung (solo travel)