Có bác nào đi vào thời gian này không ạ cho e bám càng với giao lưu với ạ