Quote Originally Posted by nvmc2017 Xem bài
Đi Penang nhớ ghé cái pháo đài Fort Cornwallis với đồi Penang hill rộng phết đó bạn.
okie thx bạn!