Quote Originally Posted by dotuandat Xem bài
Đặt phòng qua mấy trang web có yên tâm ko bạn, có sợ bị độn giá ko, mình nghĩ hay cư search thông tin rồi gọi book trực tiếp cho chắc nhỉ
Mình sẽ báo giá tốt hơn bạn đặt trực tiếp