What's new
Alan Howard
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Nội qui của diễn đàn là không dùng font chữ màu cho toàn bộ bài viết bạn ạ.
    Bạn mở tạm Topic đó ở Box Đồ nghề đi phượt nhớ mở ngoặc ghi chú là nhờ Mod Thienson chuyển giúp để tránh tình trạng bị Smod xóa. Rồi PM đường link qua cho tôi.

    Sau khi xem xét nếu nội dung phù hợp tôi sẽ chuyển về chợ Dân Sinh giúp bạn.

    Thế nhé.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top