What's new

banhbaokonhan

Chữ ký

Dại khờ là con sóng/Vỗ vào bờ nát tan
Khát khao tung bọt trắng/Để suốt đời lang thang...
Top