What's new
bibi7489
Reaction score
6

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • chào bạn !!
    Biển ở trong ảnh là bãi Bình Lập - Ninh Thuận.
    Quanh khu vực này có rất nhiều bãi đẹp khác nữa mà tớ chưa đến được vì thời gian hạn chế.
    Ối giời ơi,đẹp lắm lắm !! :D
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top