What's new
blackgem907
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Kinh nhở, lập topic tuyển xế cơ đấy. Tuyển cho chị hay cho người cùng đoàn thôi, cho người cùng đoàn thì chả liên quan cơ mà cho chị thì mong là chả tuyển được cho ở nhà luôn =))
    Mà cái đường sonvc post trông kinh bỏ xừ, em hơi hãi, trừ là quá ham hố, chứ ko thì ở nhà thôi, hic hic
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top