What's new
C
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Cảm ơn đã động viên. Mấy ngày nay, Hà Nội cũng nắng đẹp. Nhưng bão số 6 đang đến gần. Dự báo đêm nay (5/8) và ít nhất 3 ngày tới sẽ có mưa, dông... trên diện rộng. Mà gia đình tôi dự kiến bay sáng 7/8, đúng lúc bão về. Có lẽ phải hoãn chuyến đi này rồi :((. Cảm ơn bạn lần nữa nhé.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top