C
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi bạn!
    Bạn đi Đông Bắc nhiều! Thế cho mình hỏi lên Lạng Sơn có nguy hiểm lắm ko? Gần biên giới mà nghe nói ở đó phức tạp lắm. Lên đấy có món gì đặc sản nhỉ?
    Thanks.
    Ngày mới vui vẻ nhé!
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...