What's new
C
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • cũng được nhưng 30 người thì đông quá, bóp lại bớt chút thì uki với mấy chú muốn mạo hiểm thì anh mở cung mới đi lun, anh bò 2 lần rùi mà chưa chạm chân tới mốc, còn đi theo chú Ba dẫn thì đơn giản quá, không cần phải có leader đâu, khả năng lúc đó được nghỉ nhiều nên chắc time không thành vấn đề
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top