What's new

Recent content by danphuong8x

  1. danphuong8x

    Tìm partner đi Côn Đảo

    Chào cả nhà, Mình sẽ đi Côn Đảo từ ngày 19 - 22 / 3, cần tìm 1 bạn đi chung cho vui. Mình định đi ra bằng tàu, sau đó về bằng máy bay, nếu bạn nào muốn đi chung thì liên hệ qua email, sau đó sẽ lên kế hoạch đi/khám phá Côn Đảo. Email : nguyen_dan_phuong@bat.com Chúc mọi người 1 ngày vui.
Top