What's new
D
Reaction score
11

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi Minh!.
    Oh, tất nhiên bạn tham gia được chứ nếu bạn không phiền ngồi chật 1 xíu;). Bạn chuyển deposit vào tài khoản của anh Trần Thanh Tâm (thông tin trang 1). Sau đó thông báo để check tài khoản. Cảm ơn Minh rất nhiều.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top