What's new
dinhsinh
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chào bạn,

    Nhóm mình sẽ đi từ 18/04-05/05. Còn bạn? Bạn đi với ai? Nếu join được cùng đoàn mình thì cũng vui vì bọn mình cũng chỉ mới có 4 người thôi.
    Điều quan trọng nhất trong hồ sơ là công việc hiện tại của mình, nếu làm trong các công ty có uy tín thì mình cũng được bảo hành hơn. Tiếp theo là các chuyến đi trước đây trong hộ chiếu. Nếu 2 điều đó k có thì bạn phải quan tâm đến lịch trình của bạn phải làm thật rõ ràng, chứng minh tài chính đảm bảo cho chuyến đi.

    Chúc bạn sớm nhận được kết quả tốt đẹp nhé :)
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top