What's new
E
Reaction score
162

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hôm nay mình ko thấy bạn đến cafe! sdt của bạn ntn để mình tiện liên lạc!
    Tuần này,sáng thứ 6 cafe tại 299 Tây Sơn, lúc 8h30p để trao đỏi thêm cho chuyến đi Tả Phìn Sapa! Mời bạn qua giao lưu!
    Trân trọng!
    Phong Sơn
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top