Recent content by fantomastan

  1. F

    Cảnh báo Kienphuotsapa lừa đảo trong tổ chức leo phan!!!

    Tôi là một người mê du lịch bụi, nên thường xuyên đi với bạn bè đến các vùng miền đất nước mỗi khi rảnh. Vào đầu tháng 03 vừa rồi. Tôi quyết định leo Phanxipang. Qua tham khảo trên các diễn đàn, tôi chọn Kienphuotsapa.com để đặt tour leo Phan, việc lên sapa là do tôi tự túc. Đây là một số thông...