What's new
fullway07
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Sorry bác, chắc em không giúp gì được vì đây cũng là lần đầu tiên em leo lên LangBiang bằng đường rừng, công cụ chủ yếu là GPS và bản đồ. Bác có thể dùng google maps để nghiên cứu con đường lên đỉnh cao nhất của LangBiang.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top