Recent content by gagodioto

  1. G

    Hành trình Tây Tạng-Cửu Trại Câu- Nepal (Tháng 06/2010)

    Hi ACE!!! Mình ở Hà Nội, đang có kế hoạch đi Tibet kết hợp thăm Cửu Trại Câu và thủ đô của Nepal cùng với nhóm bạn trong tháng 6 tới. Hiện tại group của mình đã lên xong chương trình và hoàn tất công việc chuẩn bị cần thiết ban đầu cho chuyến đi nhưng vẫn cần tuyển thêm 2-3 thành viên đồng...