What's new

Recent content by galaxy178

  1. galaxy178

    Cực Đông đi nhanh kẻo tiếc (30/4 - 4/5 )

    Chào cả nhà, Thời gian và lịch trình có thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Rất hoan nghênh các bạn tham gia :D Ngày 1: 30/4 bay Hà Nội – Đà Nẵng (19h10-20-25) Ngày 2: 1/5 8 sáng bắt xe đi vào Tuy Hòa. Chiều 2h đến Tuy Hòa,thuê xe máy đi chơi ở Tuy Hòa, tham quan Ghềnh đá đĩa, nhà thờ Mằng...
Top