What's new
Hà thành lãng tử
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Mình cũng chưa xem lịch nên cũng không biết hôm đấy được nghỉ mấy ngày. Nếu bạn có địa chỉ yahoo thì mình bàn trực tiếp thì hay hơn.
    Hi,

    Minh o HN. Muon ru moi nguoi dot 30.4 nay leo Fan. Ban co y dinh j ko? Minh ko biet mo topic de keu goi moi nguoi j ca.

    Ban chi gium minh nha!
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top