What's new

Recent content by Havu7208

  1. H

    Nhật Bản, những điều ít người chia sẻ

    Tớ tàu ngầm ở đây rất lâu, tự thấy chưa làm được cái gì cả nên chả bao giờ có ý kiến. Sau một thời gian lặn lội các forum và 17 ngày lang thang trên đất Nhật Bản, hôm nay tớ mạnh dạn gửi chút thông tin lên đây để bổ sung thêm vào hành trang lên đường của các bạn sắp đi Nhật. Chia sẻ thông tin...
  2. H

    Thông tin Visa Châu Âu (phần 2)

    Mình nộp DSQ Pháp đấy
Top