What's new
hell còi
Reaction score
20

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hôm nào em phải đi đầy đủ nhé ! Đội mình hơi yếu so với 2 đội kia đó....
    Ế....leo núi mà cũng bị thẻ đỏ là sao?
    Bị tội leo núi ko rủ trail mod ah
    Thằng hell kia, đòi leo núi nữa hả. Lôm côm là anh cho cái thẻ đó nhé.....^_^
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top