Hiền Diệu

Chữ ký

... Một nụ cười thôi cũng đủ​
Mai anh về ta không đưa nhau...​

Người theo dõi bạn