H
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi em,

    Máy chị dùng là Nikon F5, phim thì không nhớ loại nào, hình như là Fuji thì phải

    Em ko còn quota để nhận PM, đành phải viết lên tường :)
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...