K
Reaction score
35

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Cảm ơn cháu vì tất cả !
    Tur này chú mới đi. Lần này không đi. Lần sau sẽ đi.
    Cháu nhớ mang áo gió, thức ăn giàu đạm và mát. Đi đường xa cần chuẩn bị chu đáo. Hôm nào off chú sẽ đến.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...