What's new
K
Reaction score
2

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chào em. Anh không tuyển ôm cũng chưa có lịch trình cụ thể vì còn đợi lịch của anh Pollyme. Em xếp vào diện khách mời của anh Pollyme nên đặc cách nhá. Lịch trình chưa fix nhưng chắc chiều thứ 5 sẽ xuất phát từ Hà Nội, thời gian đi khoảng 4 giờ nên xếp lịch sao cho phù hợp.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top