Recent content by Lacaoduy

  1. L

    Từ Bắc vào Nam chơi, gặp đêm Nhạc hội thì tính sao đây.

    Chả là em với mấy thằng bạn điên, Nam tiến, sẽ có đi qua Sài Gòn mấy ngày, thời điểm ấy sẽ có 1 đêm nhạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, có đứa trong nhóm đòi đi, có Sơn Tùng MTP, Tóc Tiên, Đông Nhi, Justatee, SooBin Hoàng Sơn... với vài tên tuổi Hot nữa. Đấy, Các bác nghĩ...
Top