What's new
ladies_hunter
Reaction score
1

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

 • Hi ladies_hunter.
  Ban điều hành đã có bàn bạc và yêu cầu bạn photo CMTND và một bản thông tin cá nhân cũng như công việc chính xác của bạn tại tổ chức kia rồi mail cho ban điều hành để làm căn cứ bảo đảm cho hoạt động nêu trong Topic.

  Bạn có thể gửi thông tin vào mail sau:
  [email protected]

  Thanks bạn.
  Hi ladies_hunter.
  Mình rất cảm động khi đọc topic của bạn lập tại Box Rủ rê tìm bạn đồng hành của 4R. Tuy nhiên nhận thấy topic còn có điều chưa phù hợp với các quy định cảu diễn đàn. Vì vậy, mình tạm thời cho ẩn topic trên diễn đàn và chờ lấy ý kiến của ban Quản trị diễn đàn về việc có cho đăng topic của bạn hay không.
  Mình sẽ sớm thông báo kết quả với bạn sớm.
  nice
 • Loading...
 • Loading...
 • Loading...
Top