What's new
last-sunshine
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hầu hết những chuyến đăng lên forum, các mem trong đoàn hầu hết chưa quen nhau từ trước. Trừ 1 vài bạn đã đi nhiều, quen nhau qua các chuyến đi. Chuyến đi này của mình 1 nữa là người quen, 1 nữa là người lạ. Trước khi đi bao giờ cũng có 1 buổi offline gặp mặt làm quen và bàn các vấn đề liên quan đến trip. Người lạ thì không ai biết ai được, đi cùng nhau vui hay không cũng tùy từng cá nhân. Đa số các bạn mình đã gặp đều rất tốt và vui vẻ. Bạn thử tham gia 1 vài chuyến là biết nhé. Chúc bạn có những chuyến đi vui. Cheers!
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top