What's new
Lê Thủy
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Tên topic không được để phông chữ in hoa.

    Topic của bạn có gì quan trọng, đặc biệt, đáng nhớ hơn các topic khác mà phải in hoa ?

    Tính năng in hoa chỉ dành cho các topic đặc biệt quan trọng để mọi người đều phải nhận biết, ví dụ Thông báo, Cảnh báo, Tin đặc biệt,... mà thôi.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top