What's new

Recent content by lemonsac

  1. L

    [Chia sẻ] Khung gắn thiết bị dẫn đường trên xe máy

    Mình đang có ý định phượt theo cung đường biển từ Nha Trang về Sài Gòn. Nên đã làm 1 khung gắn luôn cái điện thoại Phillips W6610 pin trâu lên luôn (Có thể gắn thêm nhiều thiết bị GPS khác nữa. Màn hình 5 inch). Sử dụng phần mềm Vietmap. Ở Việt Nam nên làm bằng Inox 304 cho chắc chắn và chống...
Top