What's new
L
Reaction score
391

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chào bạn Lgchocola, mình là Phương ở Huế. Mình đã đọc những bài viết của bạn và thấy rất khâm phục bạn. Chúng ta làm quen với nhau được k?
    Không thấy ảnh đâu cả :shrug:....LG xem lại xem thí nào đi ! Bài viết hay lắm (c)....Hẹn gặp tại HP nhé :))
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top