What's new
L
Reaction score
115

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • tính ra là ko quen, vì anh em mình chưa nói ch v nhau được câu nào, từ giờ mới đc gọi là quen hehe
    em cũng hem bít anh là ai luôn, chỉ nhớ anh Lido có tham gia chuyến Thác Mai vừa rồi nên add, trước lạ sau quen ha anh :)
    Hình như không anh à? Em thấy anh cũng tham gia mà, phải ko? Tại lúc đầu em thấy có anh, Vivi và Samon nên em cũng ham dzui, bon chen vào. ^^
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top