What's new
L
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi bạn, bạn add facebook mình vào team đi Laos đợt tết âm với nha bạn
    FB: Thiện Phạm (avartar bạn nam đứng trên núi tuyết)
    mình là nam 90, xuất phát từ SG nhé bạn
    L
    liendtq
    Bọn mình hiện tại thì đang đủ nam, trừ khi có bạn nào rút ra thôi. Nếu có gì thay đổi mình sẽ liên hệ nhé.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top