luotgio

Chữ ký

Tình chỉ đẹp khi còn giang dở .Cưới nhau về tắt thở càng nhanh =))