What's new
mackhai
Reaction score
16

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

 • Xin lỗi, vì đến hôm nay mới thấy tin nhắn.

  Cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin.

  Định năm nay lại canh mùa nước lũ để đi AG đây; nghe bạn nói như vậy chắc hết hy vọng rồi.
  Bạn có hình An Giang mùa lũ không? Nếu có hãy hổ trợ mình với. Năm đó không qua được những cánh đồng ngập nước AG, định năm sau sẽ đi, nhưng nước lũ không về nhiều, nên đã không đi. Tiếc quá!
  Cám ơn bạn, bạn là người An Giang thì rất rành rồi. Bạn ở vùng nào vậy? Minh cũng muốn đi An Giang từ lâu nhưng kông sắp xếp thời gian được.
 • Loading...
 • Loading...
 • Loading...
Top